KONTAKTIRAJTE NAS

Unesite svoje podatke kako biste nam pomogli da obradimo vaš upit na najbrži mogući način
1/2: Unesite svoje podatke
Da li ste kompanija?
2/2: Izaberite predmet Vašeg interesovanja
Zatražite informacije
IZNESITE PRIMEDBU
Da li je vase vozilo trenutno u servisu?
POŠALJITE NAM PREDLOG

SAGLASNOST U SKLADU SA Zakonom o zaštiti podataka (’’Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – drugi zakoni, 68/2012 – Odluke Ustavnog suda i 107/2012)
Nakon čitanja Informativnog obaveštenja o obradi ličnih podataka dajem sledeću izjavu,

Da obradu mojih ličnih podataka vrši FCA SRBIJA d.o.o. u marketinške i promotivne svrhe navedene u tački b) korišćenjem metoda obrade pomenutih u Informativnom obaveštenju, u papirnom, automatizovanom ili elektronskom formatu, a naročito podataka razmenjenih putem pošte, elektronske pošte ili telefona (uključujući automatske telefonske pozive, SMS i MMS poruke, itd.), telefaksa ili bilo kog drugog kanala elektronske komunikacije (npr. veb sajtova, mobilnih aplikacija). Da obradu mojih ličnih podataka vrši FCA SRBIJA d.o.o. u svrhe profilisanja navedenog u tački c), koje se tiče - uključujući, ali ne ograničavajući se na - ponašanje i sklonost potrošnji, vozne navike, korišćenje veb sajtova. Da se obrada mojih ličnih podataka prenetih trećim licima u vezi sa FCA SRBIJA d.o.o., kao i njihovim Partnerima, vrši u marketinške i promotivne svrhe navedene u tački d) korišćenjem metoda obrade pomenutih u Informativnom obaveštenju, u papirnom, automatizovanom ili elektronskom formatu, a naročito podataka razmenjenih putem pošte, elektronske pošte ili telefona (uključujući automatske telefonske pozive, SMS i MMS poruke, itd.), telefaksa ili bilo kog drugog kanala elektronske komunikacije (npr. veb sajtova, mobilnih aplikacija).

Klikom na dugme SEND, potvrdjujem moj zahtev za Uslugu navedenu u tački a) u Informativnom obaveštenju i dajem saglasnost za obradu mojih ličnih podataka u cilju Usluge korišćenjem metoda obrade pomenutih u Informativnom obaveštenju, uključujući moguću obradu podataka u zemljama van Srbije.

Da li vam je potrebna još neka pomoć?

PIŠITE NAM PONOVO